Accès Clients
Cerca el teu domini---> www.   
 

Codi d'actuació amb les dades personals dels clients


D'acord amb la voluntat de DP de respectar al màxim la privacitat dels seus clients i amb el límit d'allò que estableix la legislació aplicable (llei espanyola de Protecció de Dades), Dominis Personals informa de què fa amb les dades i dels drets dels usuaris.

INSCRIPCIÓ:

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - Les vostres dades personals queden enregistrades en un fitxer automatitzat propietat de Dominis Personals a efectes de facturació, declaració d`impostos i validació d`accès al sistema.

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - Aquest fitxer es troba inscrit a l`Agència Espanyola de Protecció de Dades d`acord amb la legislació vigent.

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - Dominis Personals té un protocol d'actuació sobre la seguretat i el tractament de les dades personals.

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - Esporàdicament Dominis Personals us podrà trametre canvis en els serveis i/o nous productes.

ACCÈS, RECTIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ:

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - Podeu accedir i modificar les vostres dades personals sempre que ho desitgeu des de l`Area de Client de la web, per correu electrònic o correu ordinari a l`adreça que figura a l`apartat Informació Legal.

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - Si cancel.leu el vostre compte les vostres dades personals seran esborrades.

CESSIÓ:

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - En cap cas Dominis Personals cedirà, vendrà o permetrà l'accès de cap forma a les vostres dades personals a terceres persones o empreses llevat de per a la realització de les finalitats aquí indicades.

PRIVACITAT:

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - Dominis Personals no enmagatzema dades sobre la navegació en aquesta web.

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting - Dominis Personals no analitza el contingut de les webs i/o correus electrònics proporcionat pels clients, ni l'emmagatzema per altra finalitat que fer còpies de seguretat periòdiques.

Dominis | Hosting Personal | Hosting Professional | Tarifes | Ajuda | Accès Clients | Informació Legal | Protecció Dades
(c) 2006-23 Dominis Personals SL. Tots els drets reservats