Accès Clients
Cerca el teu domini---> www.   
 

Preguntes Més Freqüents (PMF)

  Principiants   Dominis   Domini CAT   Correu   Hosting   Facturacio   Condicions

Tothom pot tenir un domini .cat, igual que un .com o un .org?


El domini .cat és un domini genèric, com el .com o el .org, però, a diferència d`aquests dos, té un caràcter més restringit: està destinat a la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet. I la Fundació puntCAT té l`obligació, per contracte amb ICANN, de vetllar perquè tots els dominis .cat tinguin alguna vinculació amb aquesta comunitat.

Per tant, podrà fer servir el .cat tothom que pugui demostrar la seva relació amb la comunitat cultural i lingüística catalana a Internet: qui es comuniqui en línia en català, qui tingui un web en català, qui pertanyi a entitats que ja tenen dominis .cat..., però també empreses, grups o particulars no establerts a l`àrea lingüística catalana que vulguin adreçar els seus serveis a la nostra comunitat i en la nostra llengua.

Qui assigna els dominis .CAT?

Els dominis .CAT Sín assignats per la fundacio Puntcat, que és una entitat sense ànim de lucre. és ella qui resol les disputes i fixa les condicions per accedir-hi.

Quines Sín les condicions per a poder demanar un nom de domini .CAT?

Actualment el domini .CAT ha quedat liberalitzat i ja no cal complir cap condició prèvia per a registrar un domini.

Un cop ja registrat, la fundació Puntcat es reserva el dret a verificar que el domini Síutilitza per alguna activitat relacionada amb o escrita en català.

Quan triga a activar-se un domini .CAT?

Des de la liberalització triga aproximadament el mateix que un .COM unes 24-48 hores.

és obligatori que la web sigui en català?

No. Però si és en català no haurà de justificar res més.

En canvi, si no hi ha una part significativa de la web en català, haurà de demostrar la vinculació que manté amb la comunitat lingüística i cultural catalana (per exemple una web sobre llengua o literatura catalana escrita en anglés)

és obligatori tenir una web?

No. Però és altament recomanable.
Podeu utilitzar el vostre .CAT únicament per correu electrònic si és el vostre desig, Però això fa més difícil evaluar-ne el bon és.

Per què Sín necesSíries totes aquestes comprovacions?

Pel tipus de contracte establert amb ICANN. De la mateixa manera que un particular no pot demanar un .edu i cal ser un museu per a tenir un .museum, les condicions d`assignació dels dominis .cat han de ser comprovades.

Què passa si un cop tinc el domini deixo de complir les condicions? Puc perdre el domini?

Sí. Les condicions del contracte entre la Fundació puntCAT i ICANN determinen clarament que el domini .cat és només per a usos relacionats amb la llengua i la cultura catalana.

Qualsevol web que no compleixi aquestes condicions haurà de ser esmenat ràpidament o se`n bloquejarà el domini.
Per exemple, si el domini es fa servir per a webs en anglès dedicades a gats ("cat", precisament, en aquesta llengua).

Ja tinc un web .com, però també el voldria amb .cat. Hauré de deixar el .com? Podré preservar la mateixa adreça?

Tots els dominis Sín compatibles.
Una mateixa web pot ser simultàniament accessible des d`un domini .com i .cat. Quant a l`adreça, la que tinguem amb .com també es podrà registrar amb .cat, sempre que aquesta sigui lliure. En el cas d`adreces sol·licitades per més d`una persona (un mateix cognom, per exemple), el primer a registrar-la en serà el propietari.

Es pot registrar un domini .cat des del País Valencià o de Catalunya Nord, per exemple?

Evidentment. El domini no és territorial, sinó que S`aplica a tota la comunitat catalanoparlant.

Per tant, també hi podran optar webs de fora del territori de parla catalana com, per exemple, casals catalans, lectorats de català i catalanoparlants d`arreu i, si compleixen les condicions, catalanòfils, empreses, associacions i particulars d`arreu del món.

Una persona individual pot tenir un domini .cat?

Sí. Qualsevol persona física o jurídica que compleixi les condicions esmentades podrà registrar un .cat.

Es pot registrar més d`un domini .cat?

Sí. Tothom qui vulgui pot registrar tants dominis .cat com desitgi sempre que aquests compleixin les normes de nomenclatura i idoneïtat.

Ja tinc registat un .CAT amb un altra empresa, puc transferir-lo a Dominis Personals?

Si. Heu de demanar al vostre registrador actual un CODI DE TRANSFERÈNCIA i introduïr-lo en el formulari d`alta o fer-nos-el arribar per email.
Dominis | Hosting Personal | Hosting Professional | Tarifes | Ajuda | Accès Clients | Informació Legal | Protecció Dades
(c) 2006-23 Dominis Personals SL. Tots els drets reservats