Accès Clients
Cerca el teu domini---> www.   
 

Allotjament web professional

Solucions que incorporen les necessitats de la teva empresa: paquets basats en linux, amb servidor web de gran capacitat apache i panell de control CPanel.
Els nostres servidors estan ubicats en un centre de càlcul amb alimentació ininterrumpuda, sistemes de seguretat física i lògica i línies de dades redundants.


Un pendrive de 4GB de franc amb cada nou allotjament.

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Disc
Tota la capacitat d`emmagatzematge que necessites per les teves dades i aplicacions.
Discs RAID redundants per tal d`evitar la perdua de dades.
En cas de necessitat poden contractar-se capacitat i/o ample de banda addicionals.

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Panell de Control
Totes les funcions del teu servidor web manejades mitjançant panell web fàcil d`utilitzar.
Gestor de fitxers, de comptes de correu, de comptes d`FTP...

dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Dominis
Pots tenir diversos dominis apuntant al teu servidor. Ja siguin per la mateixa o diverses webs
Per exemple:
 • La mateixa web: empresa.com, empresa.net, empresa.org, empresa.cat apunten a la mateixa pàgina
 • Diverses webs: joguines.com apunta al directori /joguines, esports.com /esports.

 • dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Subdominis
  Pots tenir subdominis del teu domini principal que apuntin al mateix o diferent servidor
  Per exemple: www.empresa.com, secure.empresa.com, intranet.empresa.com, clientes.empresa.com ...

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Comptes de correu
  Nombrosos comptes de correu, suficients per a les necessitats d`una pime, segons el paquet contractat.
  Pot accedir per pop3 (amb programes tipus outlook, eudora, thunderbird...) i també mitjançant webmail segur i en català des de la pàgina principal

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Llistes de correu
  Un sistema senzill per a manejar un gran volum de correus amb administraci� per web.
  Trametent un sol correu a una adre�a de correu, el rebran autom�ticament totes les persones subscrites a la llista.
  Amb opcions de subscripci� autom�tica o per par de l`administrador, moderaci� de continguts, resum i moltes altres.

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Redirecions de correu
  àlies de correus per a redirigir correu entrant a un altre compte (per exemple info@empresa.com, vendes@empresa.com, compta@empresa.com a jo@personal.com).
  Pots tenir diversos comptes per a diverses funcions encara que tot el correu l`obri una sola persona en un sol compte.

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Autoresponedors
  Adreces de correu amb resposta automàtica pre-programada. Molt útils per a respostes estandaritzades com ajudes, catàlegs, llistes de preus... (per exemple cataleg@empresa.com tramet el fitxer cataleg.pdf).

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Anti-spam
  Tots els nostres paquets d`allotjament venen amb SPAMASSASSIN incl�s per defecte. Aquest programa us ajudar� a reduir el volum de correu no desitjat de la vostra empresa.

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -llenguatges de programaci�
  Inclosos en tots els paquets els llenguatges de programaci� m�s utilitzats a la web: perl i php
  Tota la pot�ncia necess�ria per a crear les teves aplicacions.

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -base de dades
  Motor de bases de dades mySQL incl�s, el nombre de bases de dades dep�n del paquet contractat.
  Acc�s total, infinites taules en cada base de dades.
  Administraci� simplificada mitjan�ant la web amb myphpadmin.


  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Scripts preinstalats
  nombrosos scripts llestos per a incloure llibre de visities, comptador, rellotge, formulari de correu, cercador i banners a la teva web f�cilment i sense necessitat de saber programaci�.

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Aplicacions complertes
  aplicacions complertes professionals preinstal�lades: f�rum, chat i carret de la compra.

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Fantastico
  Fantastico �s un instal�lador autom�tic d`aplicacions. Blogs, portals, programes de facturaci�, llistes de correu, CRM, comer� electr�nic, f�rums.. ...la manera m�s senzilla per a instal�lar les aplicacions m�s populars.

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Estad�stiques
  Estad�stiques complertes dels accessos a la teva web, per subdominis.
  Programes: Analog, Webalizer i Awstat

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Acc�s als Logs
  Acc�s complert als fitxers de registre del servidor (logs).

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -P�gines d`Error
  Pots configurar les p�gines d`error del servidor segons les teves necessitats (amb el nom, colors i tipografia de la teva web.)
  Per exemple: "Error 404 file not found" pot ser "No s`ha trobat el fitxer xxx".

  dominis personals. Registre dominis i allotjament web - hosting -Certificats SSL
  Certificats criptogr�fics autosignats per a efectuar transaccions segures en aplicacions de comer� electr�nic i altres on s`hagin de manejar dades confidencials.

  Inici Tarifes Contractar

  Dominis | Hosting Personal | Hosting Professional | Tarifes | Ajuda | Accès Clients | Informació Legal | Protecció Dades
  (c) 2006-23 Dominis Personals SL. Tots els drets reservats